Legendy górnicze

Legendy górnicze

Przedstawienie – audycja w której dzieci poznają legendy związane z kopalniami (węgla, soli oraz kredy), oraz postaci z nimi związane.

W trakcie przedstawienia pojawiają się elementy gwary śląskiej, dzieci uczą się piosenki oraz tańca – trojaka.

Dzieciaki cały czas aktywnie uczestniczą w przedstawieniu i są „wciągane” do wspólnej zabawy. Muzyka wykonywana jest na żywo, akompaniament na instrumencie klawiszowym.

Podczas podsumowania organizowany jest konkurs z nagrodami.